neděle 15. března 2009

Možností je mnoho,důvodů je málo.


Možností je mnoho,důvodů je málo.
Galerie PŮDA  Jihlava  2008 společně s Davidem Bohmem.
Galerie ,jak už název napovídá se nachází v půdním prostoru.Proto bylo velmi těžké se s tak členitým prostorem vypořádat.Využili jsme prostoru pro netradiční nainstalovaní.Kresby jsme 
instalovali pomocí tyčí,které je volně podpíraly na místo, kde měly vyset.Také některé z nich jsme umístily na stěnu za pomoci  probodnutím kreseb pastelkou .Vznikla  tak neobvyklá sít
nainstalovaných kreseb na stěně.Motivy byly vybrány z našich skicáků,kde oba neustále deníkově zachycujeme různé informace.Některé z nich ,jsme si pak záměrně vyměnili a  znovu překreslili.Ovšem s tím,že překreslovaná kresba byla toho druhého.Takže ve výsledku byly na stěně zdvojené kresby,u kterých se stíralo autorství.Podobný přístup se pak objevil v různých variantách u maleb a v instalacích.Samotná instalace se nápadně podobala některým kresbám.Objekty v prostoru si pak pohrávali s názvem výstavy.Zrcadla opřená o stěnu galerie byla polepena názvem výstavy a ten se pak za pomocí světla a stínu  několikrát promítl zpět na stěnu.Také objekt u vstupu galerie nesl název výstavy,prkno mnohokrát probodlé tužkami při pohledu ze Zhora odkrylo název,podobné to bylo i u fotek.


1 komentář: